Double Bond Pharma rapporterar positiva resultat från klinisk studie med Inofer

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma rapporterar resultaten av en studie som utvärderade Inofer, en medicinsk produkt mot järnbrist, hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist som inte har anemi. Idag rekommenderas att järnbehandling ska ges intravenöst då patienter med hjärtsvikt hittills har ansetts ha ett otillräckligt upptag av oral järnbehandling. I denna pilotstudie hade patienter som fick Inofer, järnsuccinat, oralt ett markant och signifikant förbättrat järnupptag, med förbättrad järnmättnad och förbättrade järnlagering. Det framgår av ett pressmeddelande.

I denna studie rekryterades 20 patienter med hjärtsvikt och järnbrist, utananemi. Inofer togs oralt två gånger dagligen under minst tre månader. Det primära målet med denna pilotstudie var att undersöka järnupptag, mättnad och järnlagering hos dessa patienter. Det andra målet var att undersöka järnupptaget redan efter sex veckor.

Double Bond Pharma presenterar nu resultaten av den ovannämnda kliniska prövningen med Inofer. Analyserna av alla blodprover är klara och resultaten visar att Inofer som gavs två gånger dagligen förbättrade markant och signifikant järnmättnad och järnlager hos patienterna. Både den primära och det sekundära målen är således uppnådda. Inofer tolererades väl. Den patientgrupp som fick Inofer upplevde några välkända och milda biverkningar av oral järnterapi.

Sammantaget indikerar resultaten av pilotstudien att Inofer som ges två gånger dagligen kan användas för behandling av järnbrist hos patienter med hjärtsvikt utananemi.

Dessa resultat motiverar ytterligare klinisk utvärdering av produkten. Resultaten av den kliniska studien kommer att presenteras av författarna på nästa relevanta vetenskapliga konferens.

Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Nyhetskälla

Dela inlägget