Drugsson har fått första order för Zoonos produkter från Life Europe AB

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag Drugsson AB, distributör av antal biocidprodukter från Zoono på den svenska marknaden, har fått order från Life Europe AB värd av ca 375 tkr.

Som tidigare meddelat så skyddar och förhindrar Zoonos produkter spridningen av COVID-19-viruset utöver hundratals andra patogener ( länk 1 , länk 2 ).

“Vi är väldigt glada över att vi kan försörja marknaden med unika, säkra och effektiva produkter på kort tid,” – säger Igor Lokot, VD för Drugsson och DBP.

Mer om Life: www.lifebutiken.se

Mer om Zoono: www.zoono.com

Nyhetskälla

Dela inlägget