Klinisk prövning av Inofer: alla patienter inkluderade

Den sista patienten av tjugo har nu rekryterats till den kliniska studien av järntabletterna Inofer, som Drugsson AB (dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical) har rättigheterna till i Sverige, Norge, Danmark och Finland. En klinisk prövning av Inofer godkändes, som tidigare rapporterats, av Läkemedelsverket och Forskningsetiknämnden den 20:e juni och startades den 4:e oktober då första patienten fick behandling med Inofer-tabletter. Studien utförs vid Skellefteå lasarett och leds av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet.

”Jag är mycket glad att rekryteringsprocessen gick enligt plan, vi förväntar oss därför att få resultat av studien redan i Q2 som planerat, -kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB. – Vi ser fram emot att få resultat som visar att Inofer ger en ökning av järnnivåerna hos hjärtsviktspatienter”.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt: Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökade symtom och ofta till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste därför i dagsläget järninnehållande läkemedel injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården eftersom behandlingen i så fall kan genomföras i hemmet.

Nyhetskälla

Dela inlägget