Klinisk prövning av Inofer har godkänts av Läkemedelsverket

Som tidigare meddelats har Double Bond Pharmas dotterbolag Drugsson AB förvärvat rättigheterna till Inofer (ferrosuccinat) järntabletter i Sverige. Trots att Inofer har funnits på den franska marknaden i 20 år behöver produkten ett separat godkännande av Läkemedelsverket för att kunna tillhandahållas i Sverige.

Läkemedelsverket och forskningsetiknämnden har den 20e juni godkänt en svensk klinisk prövning av Inofer-tabletter som ska genomföras vid Skellefteå lasarett och ledas av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet. Patientgruppen är vuxna och äldre med samtidig hjärtsvikt och järnbrist. Målsättningen är att studera upptaget av ferrosuccinat under minst 3 månaders behandling av patienterna med hypotesen att ferrosuccinat ska ge en ökning av järnnivåerna i blodet med i medeltal 25 mikrogram/liter. Studien startar i augusti 2018 m.h.a en extern sponsor.

”Vi hoppas att Inofer visar sig ge en förväntad ökning av järnnivåerna hos hjärtsviktspatienterna i den kommande kliniska studien” kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharma och Drugsson Pharma.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt:

Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökade symtom och ofta till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste därför i dagsläget järninnehållande läkemedel injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården eftersom behandlingen i så fall kan genomföras i hemmet.

Nyhetskälla

Dela inlägget