Kliniska prövningar av Inofer är i slutfasen: “Last Patient Out”

Alla patientprover har nu samlats in från samtliga medverkande patienter i den kliniska studien av järntabletterna Inofer. Som tidigare rapporterats blev den kliniska prövningen av Inofer godkänd av Läkemedelsverket och Forskningsetiknämnden den 20:e juni och studien startats den 4:e oktober då första patienten fick behandling med Inofer-tabletter. Provtagningarna har utförts vid Skellefteå lasarett och studien leddes av överläkare Kurt Boman, senior professor vid Umeå universitet. Drugsson AB, som är dotterbolaget till Double Bond Pharmaceutical, har rättigheterna till Inofer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Nästa steg i studien är att företaget, i samarbete med ett lämpligt analytiskt laboratorium i Sverige, ska påbörja analyserna av patientproverna.

”Jag är mycket glad att arbete gick så här bra och att vi har fått ”Last Patient Out” i Q2 precis som planerat, -kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB. – Vi ser fram emot att få de analyserade resultaten redan till slutet av det här året. Vi förväntar oss att Inofer ger en ökad järnnivå hos hjärtsviktspatienter”.

Mer om järnbrist och hjärtsvikt: Omkring 15 % av världens befolkning lider av järnbrist. Cirka 250 000 personer i Sverige har symptomgivande hjärtsvikt och hälften av dessa har samtidig järnbrist. Denna kombination av diagnoser ger ett försämrat tillstånd som ofta leder till sjukhusinläggningar. Behandling med vanliga järntabletter fungerar dåligt på grund av otillräckligt upptag från tarmen. För att behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter måste järninnehållande läkemedel i dagsläget injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande. Om det visar sig att ferrosuccinat-tabletter kan behandla järnbrist hos hjärtsviktpatienter skulle det innebära en betydande vinst för patienterna och för sjukvården, eftersom det medför att behandling i så fall kan genomföras i hemmet.

Nyhetskälla

Dela inlägget