Fördelen med Zoono

Varje oskyddad miljö med ytor (särskilt sjukhusmiljö) kan vara en smittkälla. Rutinvätska desinfektionsmedel fungerar endast när ytan är våt. När desinfektionsmedlet torkas bort eller torkas dödar det inte längre patogener, följaktligen risken för kontaminering av den desinficerade ytan av skadliga mikroorganismer. I många fall inträffar detta inom 1-2 timmar och ytan förorenas till samma nivåer som före desinfektion.

Zoono-tekniken är nästa generations biocid. Det är vattenbaserat och giftfritt och kräver därför inga speciella försiktighetsåtgärder eftersom de mer giftiga och frätande biociderna gör.

”Vanliga desinfektionsmedel dödar patogener vid användning och är våta, när de är torra fungerar de inte längre och många uppnår inte den kontakttid som anges i sina laboratorietester - Zoono fungerar när den är torr och fortsätter att skydda i upp till 30 dagar på ytor samt upp till 24 timmar på hud, och vi kan bevisa det”

Beviset

Zoonos teknologi har testats av ett UKAS-ackrediterat laboratorium med många års erfarenhet av testning av biocidteknologier. De första testerna som genomfördes var vätske- och halvvätskefasprov som anges för "våta" desinfektionsprodukter under "rena och smutsiga förhållanden", där visade Zoono bra och positiva resultat. Tester:

EN 1276 (bakteriedödande)
EN 1650 (jäst- och svampdödande)
EN 13697 (icke-poröst ytprov i flytande fas, bakteriedödande)
EN 1500 (hygienisk handsprit)
EN 14476 (virusdödande)
PAS 2424 (bakterie- och svampdödande)

Termen vätskefas är tester som utförs i provrör.

Du hittar mer information på zoono.com

Zoono finns på Apotek365:

Zoono finns på Life:

Varningar och försiktighet

Använd produkterna enligt rekommendationerna på förpackningarna. Kontakta oss om du har några frågor, klagomål eller om du vill rapportera biverkningar från någon av våra produkter:

Drugsson AB
Virdings All
é
32 B
754 50 Uppsala, Sverige
info@drugsson.com