DRUGSSON

DRUGSSON är ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical AB.

Double Bond Pharmaceutical grundades 2014 och är ett snabbt växande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna och andra livshotande sjukdomar.

DRUGSSON riktar sig till att distribuera unika produkter på de nordiska samt icke reglerade marknaderna. Vi strävar efter att bli en utmanare i dessa marknader och ge patienterna högkvalitativa, effektiva och lättanvändbara produkter, för alla åldrar.

DRUGSSON distribuerar in-licensierade, redan EU-registrerade produkter från våra partners / framtida partners. DRUGSSON erbjuder även expertis inom distributions- och RA ärenden för att hjälpa våra partners med registrering av sina produkter på EU-marknaden.

Trots att DRUGSSON är ett ungt företag distribuerar vi redan två medicintekniska produkter och flertalet biocider i Norden.

Vi planerar konstant att in-licensiera flera produkter till vår pipeline.

Företagsöversikt

Företagets främsta mål är att förse patienter och marknaden med mer effektiva och säkra produkter framför allt inom de områden där dessa behov inte har uppnåtts eller är otillfredsställande.

Marknader och tjänster

DRUGSSON distribuerar medicintekniska produkter, biocider och läkemedel till de nordiska regionerna och den icke-reglerade marknaderna. DRUGSSONs distributionskanaler består av apotek (både online och fysiska), sjukhus (via upphandlingsförfaranden), företag, livsmedelsbutiker samt laboratorier.

DRUGSSON

DRUGSSON är ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical AB.

Double Bond Pharmaceutical grundades 2014 och är ett snabbt växande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna och andra livshotande sjukdomar.

DRUGSSON riktar sig till att distribuera unika produkter på de nordiska samt icke reglerade marknaderna. Vi strävar efter att bli en utmanare i dessa marknader och ge patienterna högkvalitativa, effektiva och lättanvändbara produkter, för alla åldrar.

DRUGSSON distribuerar in-licensierade, redan EU-registrerade produkter från våra partners / framtida partners. DRUGSSON erbjuder även expertis inom distributions- och RA ärenden för att hjälpa våra partners med registrering av sina produkter på EU-marknaden.

Trots att DRUGSSON är ett ungt företag distribuerar vi redan två medicintekniska produkter och flertalet biocider i Norden.

Vi planerar konstant att in-licensiera flera produkter till vår pipeline.

Företagsöversikt

Företagets främsta mål är att förse patienter och marknaden med mer effektiva och säkra produkter framför allt inom de områden där dessa behov inte har uppnåtts eller är otillfredsställande.

Marknader och tjänster

DRUGSSON distribuerar medicintekniska produkter, biocider och läkemedel till de nordiska regionerna och den icke-reglerade marknaderna. DRUGSSONs distributionskanaler består av apotek (både online och fysiska), sjukhus (via upphandlingsförfaranden), företag, livsmedelsbutiker samt laboratorier.