Pileseptin är en behandling mot hemorrojder som är utformad för att minska ödemet, smärtan, inflammationen och lesionens storlek utan irritation eller biverkningar. Pileseptin är en receptfri MedTech-produkt som består av naturliga ingredienser och extrakt, som syftar till att påskynda läkningen.

Pileseptin finns som en gel (för inre hemorrojder) och som en spray (för yttre hemorrojder).

Jämfört med andra produkter behandlar Pileseptin inte bara symtomen utan också den bakomliggande orsaken.

  • Mer än 15 års forskning utgör grunden för Pileseptin Spray och gel.

  • Patentskyddat och registrerat i Europa

  • Tillverkat enligt GMP / ISO 13485

  • Kliniskt bevisat

Bipacksedel

Pileseptin Gel finns på:

Varningar och försiktighet

Använd produkten enligt rekommendation på förpackningen/bipacksedeln. Kontakta oss om du har några frågor om produkten, klagomål eller om du vill rapportera biverkningar från Pileseptin Gel:

Drugsson AB
Virdings All
é
32 B
754 50 Uppsala, Sverige
info@drugsson.com