BioPad och BioSpray är två innovativa produkter, kollagenbaserade, kostnadseffektiva, sårläkande förband och spray - som skapar den bästa miljön för läkning av olika sårtyper.

Produkterna är kliniskt bevisade, sterila CE märkta klass III MedTech. Båda produkterna är utvecklade och producerade i EU som lovar hög kvalité och service till den viktigaste gruppen – patienterna.

100% rent kollagen.

Produktfördelar:

  • påskyndar sårläkningsprocessen

  • förhindrar skada i granuleringsvävnaden

  • har en hemostatisk effekt

  • fri från BSE-relaterade risker

  • påverkas inte av kemiska tvärbindningsprocesser

  • väl tolererat och lätt att använda

  • finns i olika storlekar och former

Bipacksedel

Varningar och försiktighet

Använd produkten enligt rekommendation på förpackningen/bipacksedeln. Kontakta oss om du har några frågor om produkten, klagomål eller om du vill rapportera biverkningar från BioSpray75:

Drugsson AB
Virdings All
é
32 B
754 50 Uppsala, Sverige
info@drugsson.com